WARSZTATY ZAKUPOWE

Warsztaty organizowane są 22 maja 2019 r.

Udział można wziąć TYLKO w jednym z warsztatów.

Warsztaty zakupowe
1. Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM)

Czas trwania

6 godzin (w tym przerwy kawowe, lunch)

Profil Uczestnika

Kupcy, Managerowie Zakupów Osoby odpowiedzialne za współpracę z dostawcami (Biznes)
Trener: Agata Kulikowska, Purchasing Management Leading Specialist, TAURON
Metody szkoleniowe: wykład interaktywny, dyskusje, zajęcia warsztatowe w grupach
PROGRAM WARSZTATÓW

Akt I

Rodzaje relacji biznesowych vs. strategie współpracy z dostawcami (rozwój dostawców, proces wyjścia ze współpracy, narzędzia optymalizujące współpracę z dostawcami)

 • Strategia współpracy dla partnerstwa
 • Strategia współpracy dla outsourcingu
 • Strategia współpracy dla relacji transakcyjnych
 • Strategia współpracy dla jednego dostawcy

Akt II

Kompetencje kupca potrzebne przy budowaniu relacji

 • Techniki budowania autorytetu
 • Techniki wywierania presji
 • Komunikacja

Akt III

Ocena współpracy z dostawcami (w trakcie realizacji umowy/zamówienia w zakresie jakości, terminowości i proaktywności).

 • Jak oceniać jakość i terminowość
 • Jak badać proaktywność dostawców

Akt IV

Trendy w zakupach w kontekście SRM

2. Ruchy cenowe surowców i walut: Strategia negocjacji i konstruowania kontraktów w praktyce

Czas trwania

8 godzin (w tym przerwy kawowe, lunch)

Profil Uczestnika

Osoby odpowiedzialne za negocjacje cenowe, kontrakty komercyjne (zakupowe/sprzedażowe), budżety materiałowe, oferty cenowe (Kupcy, Managerowie Zakupów, Kadra Zarządzająca, Sprzedawcy).
Trener: Jaromir Łuszczewski, Dyrektor d.s. Zakupów Strategicznych (Electromobility)
TOP wśród prelegentów PROCON/POLZAK 2018 i najlepiej oceniony prelegent podczas PROCON Manufacturing 2018.
Metody szkoleniowe: wykłady teoretyczne, praca w grupach (w tym przykłady dobrych praktyk, praca z odpowiednimi narzędziami, wyszukiwanie właściwych źródeł danych), analiza danych i ich interpretacja, praktyczne ćwiczenia (kluczowe elementy kontraktu, narzędzia używane do przewidywania ruchów cen i trendów), dyskusje, wymiana doświadczeń.
PROGRAM WARSZTATÓW

CZĘŚĆ I: TEORETYCZNA

1. Wprowadzenie: zrozumienie mechaniki rynków

 • siły wpływające na rynki walutowe
 • siły wpływające na rynki surowcowe

CZĘŚĆ II: PRAKTYCZNA

1. Podstawy inżynierii kosztów (praca w grupach)

 • udział surowca w koszcie wytworzenia produktu (struktura kosztów na przykładzie wybranego produktu),
 • praktyczny i szybki sposób weryfikacji oferty cenowej.

2. Rynki walutowe i surowcowe (praca w grupach)

 • źródła informacji: wykresy oraz indeksy przydatne przy analizie sytuacji na rynkach walutowo-surowcowych,
 • interpretacja informacji: wskaźniki pozwalające określić stan rynku oraz trend cenowy,
 • zbudowanie wykresu wraz z zestawem wskaźników określających stan rynku,
 • „keep cool”, czyli jak analiza sytuacji rynkowej pomaga w rozmowach/negocjacjach z dostawcą.

3. Wstęp do budowania strategii negocjacyjnej

 • kluczowe dane, które trzeba zabezpieczyć już na etapie akceptacji oferty „Tarcza Negocjacyjna”,
 • mechanizm rewizji cen w kontrakcie cenowym,
 • metodyka analizy danych na przykładzie (praca w grupach).
 • „Wilk syty i owca cała”: Czy można zabezpieczyć się przed wzrostem ceny surowca jednocześnie akceptując wyższe ceny kupowanego produktu?

4. Strategia negocjacyjna (praca w grupach)

 • zadanie do rozwiązania z wykorzystaniem wcześniej przekazanych informacji, przedstawienie rozwiązania zadania przez każdą z grup.

5. Wnioski i pytania końcowe.

6. Jeśli czas pozwoli, na życzenie uczestników spojrzymy na wybrane rynki surowcowo-walutowe.