Warsztaty organizowane są 30 maja 2017 r.

Udział można wziąć TYLKO w jednym z warsztatów.

Czas trwania

Każdy z warsztatów trwa od 9:00 do 17:00. W czas trwania warsztatu wliczona jest godzinna przerwa na lunch i kilka 15-minutowych przerw kawowych

Uczestnicy

Warsztaty dedykowane są dla kupców, specjalistów, managerów oraz wyższej kadry zarządzającej (prezesów, dyrektorów oraz managerów wyższego szczebla)

Materiały i ćwiczenia

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci plików PDF na które składają się slajdy zawierające zagadnienia teoretyczne, case studies  i manual z opisem wykonywanych ćwiczeń.

Certyfikaty

Wszyscy Uczestnicy otrzymają CERTYFIKATY potwierdzające udział w warsztatach
Warsztaty
Budowanie strategii zakupowej w firmie produkcyjnej

dr Tomasz Gonsior
Partner, OPTIBUY

Celem Warsztatu jest przekazanie uczestnikom wieloletniego doświadczenia w zakresie budowania skutecznych strategii zakupowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Cały dzień warsztatowy oparty będzie o pracę w grupach nad realnym przykładami strategii dla kategorii produkcyjnych. Otrzymają Państwo rozbudowane case study opisujące poszczególne kategorie: odlewy, elektronika (w tym, komponenty elektroniczne) oraz opakowania.

Warsztaty opierać się będą na 5 sprawdzonych i efektywnych krokach:

  • Ocena obecnej strategii / stanu kategorii – na wstępie, skoncentrujemy się na określeniu punktu wyjścia do przygotowania strategii
  • Badanie potrzeb wewnętrznych – w tym punkcie, skupimy się na potrzebach partnerów biznesowych wewnątrz naszej organizacji, procesów produkcyjnych oraz na wymaganiach naszego biznesu
  • Badanie rynku dostawców – w ramach tego etapu przygotujemy i przedstawimy optymalne podejście pozwalające na wybór najlepszych dostawców w kontekście potrzeb biznesowych
  • Analiza i wybór wariantów strategii – zajmiemy się przygotowywaniem kompletnych i jasnych scenariuszy działań strategicznych, tak aby nasza praca była zrozumiana i doceniana przez partnerów biznesowych
  • Plan działania, mierzalne cele i kamienie milowe – na zakończenie, przećwiczymy budowanie operacyjnych scenariuszy działań mających na celu skuteczne wdrożenie zbudowanej przez nas strategii

Cały dzień warsztatowy wyróżniać się będzie wysoką interaktywnością, z nastawieniem na praktyczne rozwiązywanie problemów i jasną komunikację oraz przygotowanie do wdrażania opracowanych strategii w życie. Po każdym etapie Warsztatu, otrzymacie Państwo informację zwrotną dotyczącą opracowanych punktów i strategii, od prowadzącego oraz innych uczestników zajęć.