Czas trwania

od 9:00 do 17:00. W czas trwania warsztatu wliczony jest lunch (40 min) i przerwy kawowe

Uczestnicy

Kupcy, Managerowie Zakupów oraz Kadra Zarządzająca

Materiały i ćwiczenia

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci plików PDF na które składają się slajdy zawierające zagadnienia teoretyczne, case studies  i manual z opisem wykonywanych ćwiczeń

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymają CERTYFIKATY potwierdzające udział w warsztatach
Warsztat I
Strategie generowania oszczędności w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody szkoleniowe: Praca w grupach, dyskusja moderowana, wykład interaktywny

Celem warsztatu jest wypracowanie strategicznego modelu optymalizacji kosztowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wypracowanie metodologii pracy oraz narzędzi służących do strukturalnego poszukiwania możliwości redukcji kosztów oraz narzędzi monitorowania realizacji prac oszczędnościowych w interdyscyplinarnych zespołach – z uwzględnieniem również zasobów dostawców.

CZĘŚĆ I

 • źródła oszczędności w firmach, gdzie szukać optymalizacji kosztowej?
 • model „Silnik Optymalizacji Kosztowej” i jego 12 obszarów optymalizacji kosztów
 • wskaźniki finansowe służące do pomiaru poziomu oszczędności (EBIT, ROA, Cash-Flow) – czyli o tym jak wylegitymować się z pracy oszczędnościowej przed Zarządem

CZĘŚĆ II

 • wykorzystanie zasobów dostawców do współpracy nad optymalizacją procesów oraz produktów
 • przygotowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów optymalizacji kosztowej
 • wykorzystanie Silnika Optymalizacji Kosztowej w procesie poszukiwania i realizacji projektów oszczędnościowych

CZĘŚĆ III

 • prezentacje praktycznych wdrożeń optymalizacji kosztów na wybranych przykładach (VMI, CS, Outsourcing w MRO, Zarządzanie produktami Grupy C)
 • ćwiczenia , praca w grupach, analiza i wnioski
Warsztat II
DDMRP, czyli jak uwolnić 20% kapitału zamrożonego w zapasach
i jednocześnie podnieść dostępność materiałów i towarów do 99%?

PARTNER WARSZTATU

Metody szkoleniowe: Warsztat, dyskusja moderowana

Uczestnicy warsztatu będą mieli szansę w praktyce poznać zyskującą coraz większą popularność metodykę Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). DDMRP to nowoczesne rozwiązanie stosowane zamiast tradycyjnego systemu zarządzania zapasami opartego o metodykę MRP, który zmuszał przedsiębiorstwa do ciągłych kompromisów pomiędzy optymalizacją wielkości kapitału obrotowego, poziomem usług a kosztami. Firmy wdrażające metodykę DDMRP osiągają równoczesne zwiększenie niezawodności dostaw, redukcję zapasów i uproszczenie procesu zarządzania łańcuchem dostaw. Warsztaty wskażą konkretne narzędzia i metody wdrożeniowe, a dzięki symulacjom pokażą możliwe do osiągnięcia realne wyniki.

CZĘŚĆ I

 • planowanie w dzisiejszym otoczeniu: rewolucja MRP i jego przyczyny, nowa rzeczywistość, nowe wyzwania
 • biznes napędzany popytem – czym faktycznie jest,  MRP vs lean,
 • demand Driven MRP – nowoczesna metoda planowania logistycznego

CZĘŚĆ II

 • pozycjonowanie zapasów:
 • profilowanie i wymiarowanie buforów
 • zasady planowania napędzanego popytem

CZĘŚĆ III

 • skupienie na wspólnym i przejrzystym realizowaniu planów (symulacje na narzędziach DDMRP)
 • DDMRP a środowisko operacyjne firmy (Symulacje na narzędziach DDMRP)
 • zasady i rola planowania sprzedaży napędzanej popytem

CZĘŚĆ IV – podsumowanie warsztatów

 • DDMRP – logika, proces, kolejność, elementy krytyczne
 • Spodziewane korzyści z wdrożenia DDMRP w organizacji
 • Kolejne kroki – jak zacząć wdrażać DDMRP w organizacji